De Noorder Arcade gaat verbouwen


In het gebied Overstad in Alkmaar vinden de komende jaren diverse ontwikkelingen plaats. Ook de NoorderArcade doet daarin mee. Zo wordt in de komende periode het winkelcentrum aan de buitenzijde verbouwd na een eerdere verbouwing waarbij het interieur is aangepakt. Allereerst wordt de hoofdentree van het winkelcentrum, die aan vervanging toe was, compleet vernieuwd. Daarnaast wordt ook de gevel van het winkelcentrum vernieuwd tussen hoofdentree en Ringers.

Dit gaat plaats vinden in de periode tussen nu en eind 2016. Het doel van de verbouwing is de NoorderArcade als winkelcentrum beter zichtbaar en vindbaar te maken en daarbij de relatie te leggen met de binnenstad. Het winkelcentrum gaat zich ontwikkelen tot een centrum met grote merken en een focus op sport/outdoor/reizen aangevuld met horeca aan een gezellige kade. Op dit moment wordt met meerdere kandidaten gesproken over huur in het winkelcentrum. . Reeds aangekondigd was dat de ANWB krijgt een plek krijgt naast de nieuwe hoofdentree. Gedurende de verbouwing blijft het winkelcentrum gewoon geopend.